CZE

Český designér, vystudoval MgA. program Design obuvi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V Ph.D. studiu pokračuje v prohloubení implementace technologií v obuvi na Fakultě technologické UTB - v oboru Technologie makromolekulárních látek. V celostátním finále soutěže FameLab získal 1. cenu za prezentaci svého výzkumu „Zonal Personalized Footwear“. Pracoval jako head designér v Pekingu v Číně ve studiu VO5 a design & technology studiu DeFacto. Za jejich projekt nositelných high-tech protismogových masek obdržel 1. RedDott Award 2018. Svou tvorbu pravidelně prezentuje v České republice i po celém světě: London Fashion Week, Milano Design Week, Consumer Electronic Show - CES v Las Vegas, Paříž 3D Expo aj. Kromě módního a obuvnického návrhářství Oldrich studoval klasický a moderní tanec na prestižní Taneční konzervatoři hlavního města Prahy, díky čemuž strávil léta na scénách českých i nejprestižnějších světových divadel: Národní divadlo v Praze, Stavovské divadlo v Praze, Státní opera, Hudební divadlo Karlín, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, National Centre for the Performing Arts (Čína) aj. Jeho tvorba je obvykle inspirována liniemi lidského těla, které jsou prezentovány jako téma nebo založené biomechanice pohybu jako takového.


ENG

Czech designer graduated in Shoe Design at Tomas Bata University in Zlín. He continues his postgraduate studies to deepen the implementation of nanotechnologies in footwear at the Faculty of Technology at TBU. In the national final of the FameLab competition, Oldrich achieved the 1st prize by presenting his "Zonal Personalised Footwear" research. He worked as a leading designer in Beijing, China, at the VO5 studio and the design & technology studio DeFacto. For their wearable high-tech anti-pollution mask project, he holds the 1st RedDott Award 2018. He regularly presents his work worldwide and in the Czech Republic: London Fashion Week, Milano Design Week, Consumer Electronic Show - CES in Las Vegas, Paris 3D Expo, etc. Apart from being a fashion&footwear designer, Oldrich is originally a graduated professional ballet dancer from the prestigious Ballet Conservatoire of the capital Prague, thanks to which he spent years on stages of Czech's and the world's most prestigious theatres: Prague's National Theatre, Estate Theatre in Prague, Czech State Opera House, Musical Theatre Karlin, J. K. Tyl Theatre in Pilsen, National Centre for the Performing Arts (China) etc. His work is usually inspired by the lines of the human body, which are presented as a theme or based on the movements of biomechanics systems.
Connect with me via Instagram

Connect with me via LinkedIn